Meaning of sigpat

sigpat

Cebuano

v. get a glance stolen at one. Nasigpatan ku siya nga nangupya sa iksámin, I glanced at him copying during the test. pa- v. steal a glance. Ayaw ug pasigpati ang babáyi kay masakpan ka, Don’t steal glances at the woman because you might get caught.