Meaning of siga o hayag sa Adlaw

siga o hayag sa Adlaw

Cebuano

n. sunlight