Meaning of sig-ang

sig-ang

Cebuano

v. put the pot on the fire. Nagsig-ang na siya sa paniudtu, She is preparing lunch now.