Meaning of sidlit

sidlit

Cebuano

jet


sidlit

Cebuano

squirt


sidlit

Cebuano

v. 1. squirt out in a stream. Misidlit ang nánà sa dihang gipislit ang hubag, The pus squirted out in a stream when I pressed the boil. Hingsidlitan ku sa íhì sa bátà, The little boy urinated on me. 2. for the sun to shine (literary). Sa walà pa musidlit ang primírung bidlísiw sa adlaw, Before the first rays of the sun shone.