Meaning of sid-uk

sid-uk

Cebuano

n. hiccup; v. have the hiccups. Misid-uk si Lúlu, unyà miyupyup sa íyang kwáku, Granddad hiccuped and then puffed on his pipe. Inum ug usa ka básung túbig ug sid-ukun ka, Take a glass of water if you have the hiccups.