Meaning of samilya

samilya

Cebuano

see similya.