Meaning of salamangka

salamangka

Cebuano

n. magic


salamangka

Cebuano

(not without l) n. sleight of hand; v. 1. do sleight of hand tricks; 2. steal. Ayawg isayàsayà nang kwarta kay salamangkáhun unyà, Don’t display your money carelessly. someone might just magic it away. salamangkíru n. magician.