Meaning of saks

saks

Cebuano

n. sax. altu — alto sax. tinur — tenor sax.