Meaning of sabotahe

sabotahe

Cebuano

n. sabotage