Meaning of sa usa ka gatus

sa usa ka gatus

Cebuano

centennial