Meaning of sa gihapon

sa gihapon

Cebuano

adv. ever


sa gihapon

Cebuano

evermore