Meaning of sa bob nito

sa bob nito

Cebuano

herein