Meaning of sa bisan unsa

sa bisan unsa

Cebuano

ever