Meaning of sa bisan unsa nga paagi

sa bisan unsa nga paagi

Cebuano

anyhow