Meaning of rúta

rúta

Cebuano

n. route, itinerary. Ang rúta sa ámung paglangyaw muági sa Rúma, Our tour will go through Rome. Dílì ku muhatud sa Pwinti. Dílì nà ákung rúta, I don’t take passengers to the Fuente because that is not my route.