Meaning of pisngà, pisngag, pisngi, pisngì, pisngig

pisngà, pisngag, pisngi, pisngì, pisngig

Cebuano

mild cuss word expressing disgust (euphemism for pisti). Pisngì! Ngánung nalimtan man nákug dala, Darn! Why did I forget to bring it?