Meaning of pasunding

pasunding

Cebuano

n. procession


pasunding

Cebuano

n. review


pasunding

Cebuano

pageant


pasunding

Cebuano

n. civic or military parade; v. parade. Mipasunding sa íyang alimpatakan ang mga nindut níyang kaági, He could see the memorable experiences of his past parading before his mind’s eye. Ang mga bisíta gipasundíngan sa Rusya sa íyang mga rákit, Russia paraded her rockets before the visitors.