Meaning of pásad

pásad

Cebuano

v. scatter something all over a place; be scattered. Siyay nagpásad ug mais álang sa manuk, He scattered corn for the chickens. Nagpásad ang mga butang sa kwartu, The things are scattered all over the room.