Meaning of paradahan ng bus

paradahan ng bus

Cebuano

bus stop