Meaning of pangulo sa tigum

pangulo sa tigum

Cebuano

chairman