Meaning of palag

palag

Cebuano

v. see hi-. hi-(←) v. meet with, run into. Nakapalag (nakahipálag) na ku sa hustung tubag, I found the right answer. Hipalgan sa mga pulis ang patayng láwas sa nalumus, The policemen found the dead body of the drowned person. Gikahipálag ku siya didtu, I ran into him there.