Meaning of paksì, paksit

paksì, paksit

Cebuano

v. rip off something flexible that is adhering firmly to something Kinsang buánga ang nagpaksì (nagpaksit) sa anunsiyu? Who is the fool that ripped off the announcement? Paksíun (paksítun) ku nang ngábil mung nagbagà, I will rip your thick lips off your snout.