Meaning of pagtisok ng lipak

pagtisok ng lipak

Cebuano

v. stake