Meaning of pagsunod sa

pagsunod sa

Cebuano

v. following (up) on