Meaning of pagsubang sa adlaw

pagsubang sa adlaw

Cebuano

sunrise