Meaning of pagsikop

pagsikop

seizepagsikop

v. fish