Meaning of pagsikop

pagsikop

Cebuano

seizepagsikop

Cebuano

v. fish