Meaning of pagpangayo

pagpangayo

Cebuano

askingpagpangayo

Cebuano

v. ask


pagpangayo

Cebuano

v. beg


pagpangayo

Cebuano

v. petition


pagpangayo

Cebuano

v. solicit