Meaning of pagpananglit

pagpananglit

Cebuano

v. suppose