Meaning of pagpalihug

pagpalihug

Cebuano

v. request