Meaning of pagpalabay sa panahon

pagpalabay sa panahon

Cebuano

v. hibernate