Meaning of pagpakaylap sa sakit

pagpakaylap sa sakit

Cebuano

v. plague