Meaning of pagpahimutang

pagpahimutang

Cebuano

placementpagpahimutang

Cebuano

v. fix