Meaning of pagpahimutang sa husto

pagpahimutang sa husto

Cebuano

v. temper