Meaning of pagpahimutang sa dapit

pagpahimutang sa dapit

Cebuano

v. confine