Meaning of pagpahimutang pag-usab

pagpahimutang pag-usab

Cebuano

v. readjust