Meaning of pagkamang

pagkamang

Cebuano

v. crawl