Meaning of pagdagkot

pagdagkot

Cebuano

v. kindlepagdagkot

Cebuano

v. light