Meaning of pag-butang sa kuyaw

pag-butang sa kuyaw

Cebuano

v. endanger