Meaning of obra maestra

obra maestra

Cebuano

masterpiece