Meaning of nangnang

nangnang

Cebuano

v. be badly infected and festering (more severe infection than ngasngas). Ug magbulad ka, munangnang (manangnang) giyud nang hubag mu, If you keep staying in the sun your inflammation will worsen and fester.