Meaning of múdus

múdus

Cebuano

n. procedure, system. Karáang múdus sa panguma ang íyang gigámit, He uses old methods of farming. Mau kanà ang ílang múdus pag-ílad sa táwu, That is their procedure for swindling people.