Meaning of milma

milma

Cebuano

v. lessen, slow down. Bísan tigúlang na siya wà mumilma ang íyang kusug, Even when he was old, his strength did not decrease. Nagmilma na ang dágan sa trák, The truck slowed down. Hilánat ang nakamilma sa íyang gána sa pagkáun, Fever has lessened his appetite. Milmáhan ta ang paggastugastu, We will go slow on spending. Unsa kahay imilma ku niánang íyang pagkahimabáyi, I wonder what I can do to discourage his amorous activities.