Meaning of milangkuliya, milangkulíya

milangkuliya, milangkulíya

Cebuano

v. feel melancholic, esp. from homesickness. Gimilangkulíya nà siya sa íyang trátung túa sa Amirika, She is homesick for her boy friend in the States.