Meaning of matang naglagum

matang naglagum

Cebuano

black eye