Meaning of mapagkawanggawa

mapagkawanggawa

Cebuano

charitable