Meaning of mananambal sa sakit sa mga bata

mananambal sa sakit sa mga bata

Cebuano

pediatrician