Meaning of mananahi

mananahi

Cebuano

n. dressmaker


mananahi

Cebuano

n. tailor