Meaning of malawak ang isip

malawak ang isip

Cebuano

broad minded