Meaning of Malakanyan, Malakanyang

Malakanyan, Malakanyang

Cebuano

n. MalacaƱang, the Philippine Presidential Palace.