Meaning of makuha pag-usab

makuha pag-usab

Cebuano

revocable